Inloggen

Veel geld van huurders gaat direct naar de belastingdienst: Verhuurderheffing staat op bijna tien miljard

Een deel van de huur die wij van jou als bewoner ontvangen gaat gelijk door naar de belastingdienst: de verhuurderheffing. Alle woningcorporaties dragen dit af. Geld dat hard nodig is voor het oplossen van woningnood, onderhoud en het betaalbaar houden van de huur. De totale teller  voor heel Nederland bereikt deze week de 10 miljard! Een treurige mijlpaal.

Ook Ressort Wonen en alle Rozenburgse huurders droegen sinds 2013 flink bij aan de schatkist. Geld dat niet geïnvesteerd is in het dorp. De teller vanuit Rozenburg staat ondertussen op ruim 8,5 miljoen euro. In september passeert deze zelfs de 10 miljoen euro! Dat is dan ruim € 4.000,- per huurder.

Samen met branchevereniging Aedes en andere corporaties blijven we ons inspannen om deze heffing te stoppen.