Inloggen

Ressort Wonen tekent intentieovereenkomst met gemeente Voorne aan Zee voor verminderen volkshuisvestelijke problemen

Samen met woningcorporatie de Zes Kernen en Maasdelta tekende Frans Desloover, bestuurder van Ressort Wonen, op 30 juni 2021 een intentieovereenkomst met de gemeente Voorne aan Zee.

 In de overeenkomst staat dat de corporaties onderzoek doen om een deel van de huurwoningen van Vestia in Brielle over te nemen. Vestia is noodlijdend en verkoopt woningen buiten hun kerngebied Rotterdam. Ressort Wonen wil er samen met de gemeente en de andere corporaties voor zorgen dat in Brielle voldoende aanbod blijft in sociale huurwoningen. Ook de gemeente Voorne aan Zee draagt bij aan het verminderen van de volkshuisvestelijke problemen. Zij doet dit door nieuwbouw en verduurzaming te ondersteunen. Ook zorgt de gemeente voor achtervang bij leningen.

 De komende maanden onderzoeken we hoe we de woningen overnemen en verdelen onder de drie corporaties. Zodra er meer bekend is laten we dit zeker weten.