Inloggen

Trots op mooie uitslag visitatie!

Elke vier jaar wordt er bij Ressort Wonen een ‘visitatie’ uitgevoerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke commissie. Zij beoordelen ons op onze maatschappelijke prestaties. Over 2018-2021 vond er ook zo’n beoordeling plaats. De commissie sprak met huurders, medewerkers en belanghebbenden. Na deze gesprekken gaven zij rapportcijfers waardoor wij hoorden wat er goed gaat en wat er beter kan. Veel deelnemers waren positief, wat leidde tot mooie cijfers. Wij zijn ambitieus op het vlak van verduurzaming. En initiatiefrijk als het gaat om leefbaarheid en samenwerken met huurders en andere organisaties. Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten en daarmee gaan wij de komende tijd aan de slag. 

Alle uitslagen van de visitatie én de aandachtspunten voor de toekomst, staan in een populaire versie van het visitatierapport.

Kijk hier voor de complete versie van het visitatierapport 2018-2021