Inloggen

Resultaat

We stellen ambitieuze doelen en gaan daar zo recht mogelijk op af. We houden vol, ook als het moeilijk wordt. Huurders en partners mogen erop rekenen dat we planmatig werken en dat we hen bij de plannen invloed geven: het participatieproces is onderdeel van het resultaat! We behouden het overzicht en werken systematisch aan het behalen het resultaat. We leren waar het beter kan, maar leggen de focus op het vieren van wat werkt en de successen die behaald zijn. We weten ook dat op enig moment stoppen van bestaande activiteiten ruimte geeft voor nieuwe.