Inloggen

Samenwerken

We zijn ons zeker bewust van het belang van samenwerken en kiezen daar consequent voor. We zijn open over onze drijfveren en belangen en zijn benieuwd naar die van de ander(en). We gaan voor een gemeenschappelijk doel en het beste resultaat. We kennen de mensen en organisaties in de dorpen en wijken en kunnen verbindingen leggen. Partners weten waar we voor staan en kunnen op ons rekenen. We zoeken de samenwerking met collega corporaties om ons verder te ontwikkelen.