Inloggen

Huur opzeggen

Je kunt de huur met ingang van iedere werkdag van de maand opzeggen. Het opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren. Gebruik hiervoor het formulier huur opzeggen via 'Mijn Ressort Wonen'. De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand en maximaal drie maanden, gerekend vanaf de dag dat jouw Opzegformulier bij ons binnen is.

En dan?

Je ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging voor het opzeggen van je huur. De volgende stap is een bezoek van de opzichter. De opzichter inspecteert de woning en bespreekt met jou welke herstelwerkzaamheden je eventueel nog moet uitvoeren. Tot slot volgt de eindinspectie van je woning. Is de woning helemaal in orde, dan neemt de opzichter de sleutels van je woning in ontvangst.

Je betaalt huur tot en met de datum van de huurbeëindiging. Betaal je met automatische incasso, dan wordt de incasso door ons stopgezet. Ook krijg je eventueel nog een eindafrekening van de service- en stookkosten. De waarborgsom die je eerder hebt betaald, ontvang je binnen een maand terug.

Meer informatie over het opzeggen van je huur vind je in onze brochure Huur opzeggen

Je kunt de huur met ingang van iedere werkdag van de maand opzeggen.