Inloggen

Quote-Overressort

Brielle, nieuwbouw sociale huurwoningen/overname bestaand bezit

Brielle

Project

Kenmerken
Omschrijving

In Brielle zijn sociale huurwoningen op dit moment schaars. Ook de staat van veel huurwoningen kan beter. Ressort Wonen vindt dat iedereen recht heeft op goede, betaalbare en duurzame huisvesting! Daarom willen we ook voor de bewoners van deze gemeente graag iets betekenen.

Nieuwbouw in Brielle

We bouwen daarom in ieder geval 250 nieuwbouwwoningen. Deze nieuwe woningen komen in de projecten Oude Goote, Meeuwenoord en Zwartewaal. Voor de realisatie van de plannen zijn we in overleg met de gemeente.

Huurwoningen van Vestia

Ook zijn we met de overheid en collega corporaties in gesprek over bestaande huurwoningen in Brielle. Deze huurwoningen willen we graag beschikbaar houden voor mensen met een smallere beurs. Brielle valt met Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zuidplas en Bergeijk onder een deel van het Vestia bezit van ongeveer 10.000 woningen, waarvoor lokale woningcorporaties en minister Ollongren op 12 mei een intentieovereenkomst tekenden. Alle partijen geven hiermee aan dat zij willen bijdragen aan het oplossen van een groot volkshuisvestelijke probleem in deze gemeenten. Meer informatie lees je in dit uitgebreide persbericht.

Kaart

Intentieovereenkomst van 30 juni 2021

Samen met woningcorporatie de Zes Kernen en Maasdelta tekende Frans Desloover, bestuurder van Ressort Wonen, op 30 juni 2021 een intentieovereenkomst met de gemeente Brielle. In de overeenkomst staat dat deze corporaties onderzoek doen om een deel van de huurwoningen van Vestia in Brielle over te nemen. Ook de gemeente Brielle draagt bij aan het verminderen van de volkshuisvestelijke problemen. Zij doet dit door nieuwbouw en verduurzaming te ondersteunen. Ook zorgt de gemeente voor achtervang bij leningen. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn laten we je dit weten.